Επικοινωνία

Head Office 

40 Ag. Konstantinou

151 24 Marousi

Athens, Greece

 

Tel.: +30-210-6196980

Fax: +30-210-6197764  

email: info@santikoshotels.com