Οικονομικα στοιχεια

Ισολογισμοι

Ελπαρ ΑΕ
Μαρπουντα ΑΕ